Despre Noi

Misiunea asociației (scopul) este reprezentata de dezvoltarea județului Neamț pe plan social, civic, educațional și economic prin activități adresate comunității nemțene. Asociația vă desfășură orice activitate care nu contravine legilor în vigoare pentru a-și realiza scopul.


Domenii de activitate.

 1. Tineret.
 2. Educație.
 3. Protecția mediului și a animalelor.
 4. Social.
 5. Activități din domeniul turism și agrement.
 6. Activități comerciale.
 7. Activități de lobby și advocacy.
 8. Alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept.

Obiective.

1) În domeniul Tineret obiectivele asociației sunt:

 • Organizare de programe de training, seminarii, schimburi de experiență, tabere, cursuri, conferințe bazate pe educația formala și nonformala.
 • Activități de informare, conștientizare și sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.
 • Acordarea de consultanta și consiliere tinerilor.
 • Realizarea de proiecte și actuini care să contribuie la dezvoltarea personala și profesionala a tinerilor.

2) În domeniul educație obiectivele asociației sunt:

 • Organizare de programe de training, seminarii, schimburi de experiență, tabere, cursuri, conferințe bazate pe educația formala și nonformala.
 • Realizarea de proiecte și acțiuni care să contribuie la creșterea calității și nivelului de educație în rândul grupului tintă a asociației.
 • Realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, brosure și alte materiale educaționale și informative.

3) În domeniul Protecției mediului și a animalelor obiectivele asociației sunt:

 • Realizarea de proiecte și acțiuni care să contribuie la conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.
 • Realizarea de proiecte și acțiuni care să contribuie la protecția și îmbunătățirea calității vieții animalelor.
 • Activități de informare și conștientizare.

4) În domeniul Social obiectivele asociației sunt:

 • Realizarea de proiecte și acțiuni care să previna marginalizarea și incluziunea sociala a persoanelor ce se afla în situații de excluziune sociala / defavorizate.
 • Apărarea drepturilor omului și realizarea egalității de șanse.

5) În domeniul Activități din domeniul turism și agrement obiectivele asociației sunt:

 • Realizarea de proiecte și actuini care promovează obiectivele turistice, cultura, istoria, valorile tradiționale din județul Neamț.

6) În domeniul Activități comerciale obiectivele asociației sunt:

 • Promovarea și comercializarea produselor realizate și a serviciilor prestate în cadrul asociației pentru susținerea proiectelor inițiate.
 • Desfășurarea de activități de comerț online.

7) În domeniul Lobby și Advocacy obiectivele asociației sunt:

 • Desfășurarea de activități de lobby și advocacy în vederea atingerii obiectivelor asociației.

Toate domeniile de activitate și obiectivele au aceeași importanta. Beneficiarii serviciilor oferite de asociație vor fi tratați fară discriminare de gen, apartenență religioasa, etnie, orientare sexuala, orientare religioasa, vârstă și nivel de pregătire.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy